Èske mwen ta dwe gen tretman IVF nan peyi Turkey?

Èske mwen ta dwe gen tretman IVF nan peyi Turkey?

IVF, Li se yon tretman pou koup ki pa ka fè yon tibebe natirèlman oswa ki gen yon maladi jenetik. Si ou pote jèn yon maladi jenetik, ou ka sibi tretman IVF pou pa pran risk, pou maladi sa a pa pase sou pitit ou a. Sepandan, si ou pa ka fè yon timoun pou yon ane malgre tout efò yo, ou ka konsidere tretman sa a. Tretman fegondasyon an vitro pa ogmante fètilite, kontrèman ak vaksinasyon, li asire ke moun gen timoun ki gen espèm ak echantiyon ovè yo pran nan marye.

Kijan tretman IVF travay?

Pou aplikasyon tretman IVF, yo pran yon ze nan òvèj fanm nan. Ze rekipere fètilize ak espèm ki soti nan papa a. Nan tretman an, kalite ze yo pran nan men manman an ak espèm yo pran nan men papa a trè enpòtan. Sepandan, seri laj koup yo ak kalite klinik kote yo pral resevwa tretman yo gen anpil enpòtans tou. Ze fètilize ak espèm yo vin anbriyon epi yo enjekte nan vant manman an pou devlope.

Ki jan pwosesis IVF ye?

Tretman IVF Natirèlman, koup ki vle fè li mande ki jan pwosesis la prale. Malgre ke tretman an pa menm pou chak koup, li se san doulè ke posib. Ou ka aprann enfòmasyon jeneral sou pwosesis fegondasyon in vitro gras ak tit nou pral bay anba a. Men, doktè a pral detèmine pwosesis aktyèl la pou ou.

Kisa mwen ta dwe atann nan tretman IVF?

Tretman IVF mande plizyè pwosedi. Pwosesis IVF a pral kontinye ak etap sa yo nou te mansyone anba a;

eksitasyon ze; Li nesesè pou itilize piki nan fòm zegwi pou ankouraje ovè yo. Sepandan, fanm yo pral itilize tou dwòg ormon. Lè sa a, apre ze yo gen matirite, yo kòmanse kolekte.

koleksyon ze; Ou gen chans rive nan santi yon ti kantite doulè pandan pwosedi sa a. Rezon ki fè ou santi doulè se koleksyon ze san yo pa domaje ovè yo.

koleksyon espèm; Li se yon pwosedi ki pi san doulè pase koleksyon ze. Pou jwenn espèm nan men gason, li dwe ejakulasyon nan yon veso. Yo pral kolekte espèm nan resipyan esteril yo ba ou. Pandan pwosesis sa a, ou ta dwe vide nan veso a otank posib.

Fètilizasyon; Ze yo fètilize nan laboratwa a ak espèm yo pran nan men kandida manman ak papa yo. Yon chanm espesyal nesesè pou fètilizasyon siksè.

transfè anbriyon; gamèt fètilize fòme anbriyon. Pou yon sèten peryòd tan, anbriyon an manje nan matris la epi gwosès la kòmanse. Ou ka pran yon tès gwosès de semèn apre transfè a pou konfime gwosès la.

Ki efè segondè tretman IVF?

Tretman IVF Malgre ke li se pwomèt, pwosesis la ka yon ti jan difisil pou manman ansent. An reyalite, sentòm gwosès woutin kòmanse nan pasyan apre transfere anbriyon. Sepandan, nou ka endike efè segondè tretman IVF jan sa a;

·         Kranp

·         Anfle

·         tandrès tete

·         Konstipasyon

·         Yon ti kantite san koule soti nan vajen an

·         Doulè nan tèt ak vant

·         anfle nan vant la

·         kliyot cho

·         chanjman nan atitid

Li trè nòmal pou wè efè sa yo. Sepandan, si ou fè eksperyans yon sitiyasyon siplemantè, ou ta dwe definitivman pale ak doktè ou.

Ki pri IVF?

Pri IVF chanje chak ane. Pou jwenn enfòmasyon klè sou pri a, li ta pi bon pou premye kontakte yon klinik epi aprann pri a kòmsadwa. Nan pifò peyi yo, depans IVF kòmanse soti nan 25,000 Ero. Men, nan peyi sa yo pri lavi a trè wo ak to echanj la ba. Pou rezon sa a, frè yo trè chè. Si ou vle resevwa tretman nan pri ki pi abòdab, ou ka kontinye li kontni nou an.

Faktè ki afekte pri IVF

Faktè ki afekte pri IVF yo jan sa a;

·         Peyi kote tretman IVF yo pral aplike

·         Konbyen sik pral genyen

·         Teknik yo dwe pi pito nan tretman IVF

·         Klinik pou administre tretman an

·         Pousantaj siksè IVF

·         Pri k ap viv nan peyi kote y ap trete w la

Frè tretman fegondasyon an vitro yo detèmine dapre kritè sa yo. Pou rezon sa a, anvan tout bagay, ou ta dwe aprann sou peyi kote yo pral trete w la. Tretman IVF nan peyi Turkey Ou ka jwenn tretman nan pri trè rezonab. Akoz pri lavi dan sa pei i ba e to deviz i wo.

Èske seleksyon sèks posib nan tretman IVF nan peyi Turkey?

Gen kèk pwosedi pou tretman IVF nan peyi Turkey. Dapre pwosedi sa yo, seleksyon sèks entèdi nan tretman IVF nan peyi Turkey. Sepandan, pwosedi tankou maternité, don espèm ak transfè anbriyon bay yon lòt moun tou entèdi. Si ou respekte kritè sa yo, li posib pou gen siksè tretman IVF nan peyi a.

Èske konjelasyon ze posib nan peyi Turkey?

Ze yo pran nan men manman an lespwa pou tretman IVF nan peyi Turkey ka jele pou yon sèten peryòd tan. Sepandan, kèk kritè dwe satisfè pou sa. Nou ka lis kritè sa yo jan sa a;

·         Jwenn kansè

·         Ba rezèv ovè

·         Si gen yon istwa familyal nan ovè twò bonè

·         Nan ka menopoz

Pri IVF nan peyi Turkey

Pri IVF nan peyi Turkey Mwayèn se anviwon 3.500 Ero. Kòm ou ka wè, li ofri yon opsyon tretman pi abòdab konpare ak lòt peyi yo. Anplis de sa, klinik yo gen anpil siksè ak byen ekipe. Li pa kesyon pou ou pran yon enfeksyon. Doktè yo travay trè esterilize ak pwomèt tretman siksè nan domèn sa a. Anpil pasyan nan peyi Turkey te aplike nan tretman fegondasyon vitro e anpil nan yo te gen siksè. Si ou vle reyalize siksè sa a epi gen IVF nan pri abòdab, ou ka jwenn tretman nan peyi Turkey. Ou ka kontakte nou pou sa.

 

IVF

Kite yon kòmantè

Konsiltasyon gratis